Digital Affärsutveckling

- Digital Marknadsföring
- Webbanalys
- Konverteringsoptimering

Digital Marknadsföring

Digital marknadsföring är att främja och sälja produkter och tjänster genom att utnyttja taktik för onlinemarknads-föring genom, i första hand, sociala medier såsom Face-book, Instagram, Linkedin etc. Vi optimerar sociala medier!

Vi är certifierade av Google i Digital Marknadsföring. 

Webbexpert

Webbanalys

Webbanalys är insamling, rapportering och analys av webbplatsdata. Fokus ligger på att identifiera och använda webbplatsdata för att bestämma fram-gången eller misslyckandet i förhållande till Ett företags formulerade mål och att utveckla strategier och en ökad grad av måluppfyllelse t.ex. ökad försäljning.
   
Vi är certifierade av Google i "Google Analytics" som är ett verktyg som gene-rerar detaljerad statistik om besökare på Er webbplats.

Konverterings-
optimering

Konverteringsoptimering (CRO) är en viktig del av digital marknadsföring på internet. I en miljö som erbjuder så många val och distraheringar är CRO vetenskapen och konsten att fånga besökarnas uppmärksamhet och leda
dem närmare ett önskat mål. Det är en marknadsförings-strategi som skapats för att maximera intäkterna, men det
är också en strategi som förbättrar användarupplevelsen. Som en effekt blir webbplatser effektivare, vilket ger den exakta informationen de ska, medan besökare navigerar snabbare och lättare. En sida anses väl optimerad när en
stor andel besökare "konverterar" till kunder, abonnenter,
medlemmar etc. beroende på webbsidans målsättning.


Webbexpert

Konverteringsoptimering (CRO) syftar till att öka andelen besökare på en webbplats  till att konvertera/omvandlas till kunder, eller mer generellt, vidta önskad åtgärd på en webbsida. Detta benämns för CRO.

Webbexpert

Vi skapar målinriktade
webbsidor!


Väldesignade webbsidor erbjuder mycket mer än bara estetik. De lockar besökare och hjälper människor att förstå produkter, företag och varumärke genom olika indikatorer, som omfattar bilder, text och interaktioner. Det betyder att varje del av Er webbplats måste arbeta mot ett definierat mål. Nedan visas exempel på hur våra webbsidor kan se ut.

Våra Tjänster

De tjänster vi erbjuder nedan utgör en helhet men kan också beställas var för sig beroende på kundens behov.

Webbexpert

Webbsidor

Målinriktade

Informativa och relevanta målsidor med utgångs-
punkt i formulerade mål.

Webbexpert

Sociala Medier

Målrelaterade 

Vilka sociala medier är relevanta för att kunna uppfylla formulerade mål?

Webbexpert

Marknadsföring

Målfokus

Marknadsföringsplan i förhållande till formulerade mål och budget.

Webbexpert

Webbanalys

Statistisk målanalys

Mätning av graden av måluppfyllelse. Förändring och utveckling av planer.

Prislista för Våra Tjänster:

Standard
prenumeration

3500:-
per månad
 • Marknadsföring
  Strategi och målformulering
 • Målinriktade
  webbsidor
 • Målrelaterade
  Sociala medier
 •      Deskriptiv        Webbanalys
 • SEM/SMM/CRO

Business
prenumeration

5500:-
per månad
 • Marknadsföring
  Strategi och målformulering
 • Målinriktade
  webbsidor
 • Optimerade
  Sociala medier
 • Deskriptiv
  Webbanalys
 • SEM/SMM/CRO

Premium
prenumeration

16500:-
per månad
 • Marknadsföring
  Strategi och målformulering
 • Målinriktade
  webbsidor
 • Optimerade
  Sociala medier
 • Utökad
  Webbanalys
 • SEM/SMM/CRO

Ultimate
prenumeration

32000:-
per månad
 • Marknadsföring
  Strategi och målformulering
 • Målinriktade 
  webbsidor
 • Optimerade
  Sociala medier
 • Fördjupad
  Webbanalys
 • SEM/SMM/CRO

Smarta Lösningar

Det innehåll och de priser som anges ovan utgör exempel. Kundens behov
i relation till planer avgör vad som bör
ingå i den digitala affärsutvecklingen.

Webbexpert
Webbexpert

Övriga tjänster

Klicka på rubrikerna nedan så får Du ytterligare information om våra tilläggstjänser och vårt utbildningsprogram.

Våra tilläggstjänster är ett urval
av tjänster som det går att pre-numerera på månadsvis enligt ovan eller som tjänster vid en-staka insatser i förhållande till
ett företags planer för att upp-nå formulerade mål i affärs-planer och planer för marknads-föring.

Kompetens inom ett företag för att utveckla företagets digitala marknadsföring och optimera sociala medier för ökad med-vetenhet om företagets tjänster och produkter samt öka antalet besökare på företagets webb-sidor och konvertera dessa till betalande kunder.

Webbexpert

Vid offentlig upphandling kräver upphandlande verksamhet alltid
ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Använd vårt lednings-system (80 sidor). Pris: 2400 SEK (moms 600 SEK tillkommer).
Pris totalt: 3000 SEK.

Ledningssystemet sänds i formen av en Pdf-fil. Ledningssystemet är godkänt av företag, kommuner, socialförvaltningar, Arbetsför-medlingen samt Landsting. Ledningssystemet är på svenska och används av företag samt i vår egen verksamhet. Betalning för ledningssystemet sker genom att klicka på bilden till vänster. En ruta öppnas till PayPal.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Vanliga frågor:

Frågorna nedan är de som vi får oftast från kunder.

Vi är en grupp erfarna och välutbildade dator-kunniga som har arbetat med datorer inom forskning på universitet, utbildat på Landsting, Kommunala vuxenskolor, Kommunal personal-
utveckling och flera företag utifrån olika behov och inom olika organisatoriska miljöer.

Responsiv design innebär att webbsidor byggs så att de automatiskt anpassas till besökarens skärmstorlek. Oavsett om du surfar in via en stationär dator, en laptop, en surfplatta eller en smartphone kommer du få en bra upplevelse av hemsidan. Alla våra webbsidor är responsiva.

SEO står för sökmotoroptimering. Det är en samling metoder för att förbättra en hemsida så att denna rankas högre bland resultat hos sök-motorer. Ju högre en sida är i rangordningen desto mer blir den synlig för potentiella besök-are. Alla våra webbsidor sökmotoroptimeras.

Google Ads (tidigare Adwords) är den perfekta marknadsföringskanalen för dig som snabbt vill nå ut med dina annonser till dina potentiella kunder. Du bestämmer själv för vilka du vill synas, när du vill synas och hur mycket du är beredd att betala varje gång någon klickar sig in på din webbplats. Denna typ av annonsering kräver en budget för hur mycket du vill annons-era för. Läs gärna om Google Ads på Google.
Vi är utbildade på Google Ads av Google.

Statistiska analyser utgör verktyg för webb-analys. Analyser registrerar bl.a. hur besökarna använder din webbplats, hur de kom dit och hur du kan locka dem att komma tillbaka. Vi använd-er också analyser på olika sociala medier som kan ligga till grund för olika marknadsförings-åtgärder. Vi är certifierade av Google på "Google
analytics" som är ett verktyg för webbanalys.

Digital marknadsföring är att främja och sälja produkter och tjänster genom att utnyttja marknadsföringstaktik på internet, såsom marknadsföring på sociala medier, marknads-föring via e-post etc. Planer och strategier upprättas och jämförs med uppsatta mål.

Webbexpert

Kontaktformulär

Tag kontakt

Fyll i formuläret eller tag kontakt
per e-post: info@webbexpert.nu

Se också kunders/referensers webbsidor:
www.blackpanther-ford1938.com
www.cencor-hho.com