Digital Affärsutveckling

- Digital Marknadsföring
- Webbanalys
- Konverteringsoptimering

Webbexpert

Vi skapar målinriktade
webbsidor!


Väldesignade webbsidor erbjuder mycket mer än bara estetik. De lockar besökare och hjälper människor att förstå produkter, företag och varumärke genom olika indikatorer, som omfattar bilder, text och interaktioner. Det betyder att varje del av Er webbplats måste arbeta mot ett definierat mål. Nedan visas exempel på hur våra webbsidor kan se ut.

Olika hemsidor

Ditt behov avgör vilken hemsida du behöver.

Landningssida

En landningssida utgörs av 1 webbsida. Behovet av en webbsida beror på vad sidan syftar till. Det kan vara att en sida är nog för att föra fram ett budskap. En landningssida är den sida som besök-are ska landa på direkt vid sökning av en produkt eller tjänst och inte behöva leta sig fram. Om syftet är att marknadsföra en enda produkt kan det vara tillräckligt med en webbsida. En landnings-sida kan också vara längre, från toppen till botten, än en ordinarie webbsida och kan där med också innehålla mera text med flera bilder etc på en enda sida. Jämför med vår egen hemsida/första 
sida www.webbexpert.nu.

Följande får du i vårt paket för landningssida:

1 webbsida
1 webbplats (webbhotell), för ett år, måste därefter förnyas av dig
Obegränsat med epostadresser under det första året
Fria bilder och foton som finns på nätet
Grundläggande Google-optimering
Design efter överenskommelse
Google Maps som visar vägen till t.ex. din affär 
Kontaktformulär där besökare och kunder tar kontakt
Webbsidans texter och foton levereras av dig till oss
En textändring eller bildbyte / månad under det första året

Pris: 4800:- (moms tillkommer)

Turbosida

Turbosidan syftar till att få ut en eller max. två webbsidor snabbt på Internet. Turbosidan har ett mera specifikt enskilt syfte än landningssidan som är en mera allmänt informerande webbsida.

Med Turbosidan kan du enkelt lösa följande problem:
 
01. En eller ett mindre antal produkter
Du har en enda eller ett par nya produkter, som du vill marknads-föra och informera om mycket snabbt och tydligt på nätet. Då gäller det att producera och publicera Turbosidan snabbt och också marknadsföra denna sida snabbt.
02. En händelse inom kort
Du planerar en händelse, t.ex. ett bröllop, en tävling, en fest etc. och vill göra denna händelse känd  så snabbt som möjligt på nätet för att informera om datum, tider, anmälan etc.
03. Undersökning
Ett formulär kan publiceras på Internet för att samla in data i form av kunders åsikter, beteende m.m. för att sedan användas eller spridas genom rapportering i traditionella medier eller på Internet.
04. En viktig rapport
Du vill få ut information så fort det är möjligt och förmedla ett meddelande och göra det känt för bredast möjliga publik eller
en specifik målgrupp. 

Detta får du i vårt paket för Turbosida:

1-2 webbsidor
1 webbplats (webbhotell), för ett år, måste därefter förnyas av dig
Obegränsat med epostadresser under det första året
Fria bilder och foton som finns på nätet
Grundläggande Google-optimering
Design efter överenskommelse
Google Maps som visar vägen till t.ex. ett tävlingsområde 
Kontaktformulär där besökare och kunder tar kontakt
Webbsidans texter och foton levereras av dig till oss
En textändring eller bildbyte / månad under det första året

Pris: från 4500:- exkl. moms och offereras på begäran då priset avgörs av kundens behov.

Standardsida

En standardsida består av flera webbsidor som tillsammans marknadsför produkter och/eller tjänster samt också informerar om relevant data såsom kontaktinformation, om personer, om företaget, organisationen, om händelser, om kunder m.m.

Följande får du i vårt paket för Standardsida:

Upp till fem webbsidor 
1 webbplats (webbhotell), för ett år, måste därefter förnyas av dig
Obegränsat med epostadresser under det första året
Fria bilder och foton som finns på nätet
Grundläggande Google-optimering
Design efter överenskommelse
Google Maps som visar vägen till din adress
Kontaktformulär där besökare och kunder tar kontakt
Webbsidans texter och foton levereras av dig till oss
En textändring eller bildbyte / månad under det första året

Naturligtvis kan sidan expanderas, inom ramen för max. 5 webbsidor, med, fotgallerier,  nyhetsblock, artiklar etc. 

Pris: 4900:- (moms tillkommer).

Web Shop

Vi utvecklar en webbshop utifrån ert specifika behov. Det kan vara en enklare shop med ett mindre antal artiklar med en betalnings- lösning genom PayPal eller en webbshop som är något större med utökad betalningslösning men som inte kräver allt för mycket av den som ska underhålla webbshopen.

Vi använder oss också av särskilda plattformar för utveckling av en webbshop. Den plattform om väljs växer fram efter diskussion med dig som kund.

Priset på en webbshop varierar med innehållet i webbshopen. Vi lämnar därför ett kostnadsförslag efter detaljerad diskussion om ert behov i förhållande bl.a. till er affärsplan.

Våra Tjänster

De tjänster vi erbjuder nedan utgör en helhet men kan också beställas var för sig beroende på kundens behov.

Webbexpert

Webbsidor

Målinriktade

Informativa och relevanta målsidor med utgångs-
punkt i formulerade mål.

Webbexpert

Sociala Medier

Målrelaterade 

Vilka sociala medier är relevanta för att kunna uppfylla formulerade mål?

Webbexpert

Marknadsföring

Målfokus

Marknadsföringsplan i förhållande till formulerade mål och budget.

Webbexpert

Webbanalys

Statistisk målanalys

Mätning av graden av måluppfyllelse. Förändring och utveckling av planer.

Google Certifiering

01

Google My Business

Vi är certifierade av Google:
1. Google My Business
2. Google Campaign Manager
3. Google Digital Marketing
4. Google Video campain Manager

02

Google Analytics

Vi är certifierade av Google:
1. Google Analytics
2. Facebook and Instagram
3. Facebook: Apps and Services
4. Google Data Studio

03

Företagsledning

Vår företagsledning  har lång erfarenhet av projektledning och utveckling på olika nivåer
och inom olika organisationsmiljöer.

04

Tidigare kunder

Exempel på tidigare kunder är Siemens, Swedebank, Östergötlands Landsting, Kommunala vuxenutbild-ningar, kommuner, svenska och utländska företag, 

Webbexpert

Vid offentlig upphandling kräver upphandlande verksamhet alltid
ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Använd vårt lednings-system (80 sidor). Pris: 2300 SEK (moms 138 SEK tillkommer).
Pris totalt: 2438 SEK.

Ledningssystemet sänds i formen av en Pdf-fil. Ledningssystemet är godkänt av företag, kommuner, socialförvaltningar, Arbetsför-medlingen samt Landsting. Ledningssystemet är på svenska och används av företag samt i vår egen verksamhet. Betalning för ledningssystemet sker genom att klicka på bilden till vänster. En ruta öppnas till PayPal.

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Sites made with Mobirise are 100% mobile-friendly according the latest Google Test and Google loves those websites (officially)!

Mobirise themes are based on Bootstrap 3 and Bootstrap 4 - most powerful mobile first framework. Now, even if you're not code-savvy, you can be a part of an exciting growing bootstrap community.

Choose from the large selection of latest pre-made blocks - full-screen intro, bootstrap carousel, content slider, responsive image gallery with lightbox, parallax scrolling, video backgrounds, hamburger menu, sticky header and more.

Kontaktformulär

Tag kontakt

Fyll i formuläret eller tag kontakt
per e-post: info@webbexpert.nu

Se också kunders/referensers webbsidor:
www.blackpanther-ford1938.com
www.cencor-hho.com