Digital Affärsutveckling

Konverteringsoptimering genom
- Optimerade Webbsidor
- Sökmotoroptimering
- Optimering av Sociala medier
- Webb- och målanalys

Bli en Digital
Affärsutvecklare!

Utbildningens Bakgrund
Företagen har förändrats snabbare under de senaste åren än under den industriella revolutionen. Anledningen är en ökande digitalisering. Detta sätter affärsplaner, processer, och till och med hela organisatoriska strukturer på prov och tvingar före-tagen att ändra sitt affärsperspektiv för att undvika att komma efter i konkurrensen.

På vägen till en digital framtid behöver företagen vara beslutsamma och inte bara utveckla processer, men också kvalificerad personal behövs för att ta fram nya idéer och utveckla digital försäljning, marknadsföring m.m. Det finns dock brist på sådana specialister i Sverige och Europa. Förklaringen till detta kan vara att utvecklingen går fort och utbildningsanordnare hänger inte med för att planera och erbjuda utbildningsverksamhet som marknaden efterfrågar. Det är därför som företag inom olika branscher behöver yrkesutbildnings- och utvecklingsmöjligheter för att täcka personalbehov och för att kunna övervinna utmaningarna i den digitala omvandlingen och den digitala konkurensen.

Målgrupp
Personal som arbetar inom ett företag där den digitala kompetens bör utvecklas för att vinna marknadsandelar genom användande av digitala verktyg.

Innehåll
För att fungera som en proffesionell digital affärsutvecklare lär sig deltagaren att arbeta teoretiskt och praktiskt, inom det företag som deltagaren representerar, genom att planera och genomföra projekt inom följande delområden:

1. Produktion av webbsidor, ordna webbplats och webbadress. Analys och optimering av webbsidor. Sökmotoroptimering.
2. Set up av sociala medier. Marknadsföring genom sociala medier. Sökmotorannonsering. Analys och mätning av insatser. 
3. Marknadsföring genom emailkampanjer, annonsering på Google, användande av Googels verktyg för företagande m.m.
4. Statistisk analys och optimering för utveckling av planer, marknadsföring och övriga insatser med målet att konverterings-optimera för att dels öka antalet besökare till företagets webbsidor men också omvandla besökande kunder till betalande kunder. Andra konverteringsmål kan vara ökad försäljning, användande av kontaktformulär, nedladdning av dokument m.m.

Webbexpert

Webbsidor

Målinriktade

Informativa och relevanta målsidor med utgångs-
punkt i formulerade mål.

Webbexpert

Sociala Medier

Målrelaterade 

Vilka sociala medier är relevanta för att kunna uppfylla formulerade mål?

Webbexpert

Marknadsföring

Målfokus

Marknadsföringsplan i för-hållande till formulerade mål och budget.

Webbexpert

Webbanalys

Statistisk målanalys

Mätning av graden av måluppfyllelse. Förändring och utveckling av planer.

Utbildningens målsättning är att deltagaren behärskar innehållet ovan
samt följande:

Sökmotor-optimering
(SEO)

Google Analytics Setup
Google Webmaster Setup
Google My Business Setup

Teknisk Analys
Sökordsplanering
Konkurrensanalys
XML webbkarta setup
HTML webbkarta setup
Robots.txt fil
Meta Tags analys
Navigerings optimering
Analys av rubriktaggar
Bild/foto optimering
"Alt" taggar
Keywords mapping?
Analys av negativa sökord
Kanonisk styrningskontroll
Innehålls/textoptimering
Interna länkoptimeringar
Ankartext optimering

Sökmotorpublicering
Directorypublisering
Artikelpublicering


Sociala medier
marknadsföring
(SMM)

Facebook setup
Instagram setup
Linkedin setup

Facebookannonsering
Instagrammanonsering
Linkedinannonsering

Setup på mobiltelefon för publicering på Facebook,
Instagram, LinkedIn.

Setup av redigerings- och
publiseringsprogram.

Setup av blogg
Blogginlägg

Tematiska Foruminlägg
Reviewinlägg

Videoproduktion
You Tube Marketing
Konverterings-
optimering
(CRO)

Analys och optimering av befintliga webbsidor

Webbsidedesign
Webbsideoptimering
Webbshopoptimering

Användande av kundresensioner

Virala videoclips för
konvertering av besökare på webbsidorna

Användande av video eller bilder/foton

Analys av besökare på webbsidor för konvertering
till betalande kunder

Sökmotormarknadsföring

Annonsering på Google Ads

Statistisk
webbanalys
(Google Analytics)

Google Analytics rapport:
Antal besökare på webbsidorna över tid?
Nya besökare?
Besökare just nu i realtid?
Hur länge besökare stannar på webbsidorna och vilka sidor är intressantast?
När besökare lämnar och från vilken webbsida?
Se hur besökare hittat till dina webbsidor?
Varifrån kommer besökarna?
Vilken teknik använder de?
Använder de telefon, surfplatta eller stationär dator?
Kommer besökare tillbaka?
Under vilken tid på dygnet kommer besökarna?
Uppfylls dina mål av besökarna?
Ökar måluppfyllelser genom besökarkonvertering?


  • Digital affärsutveckling och marknadsföring är ett framtidsyrke.
  • Studera utifrån dina egna förutsättningar. 
  • Den övergripande målsättningen är att både du och företaget utvecklas.

Kursplan

Utbildningen genomförs digitalt på distans.
Digitala lärarledda lektioner på SKYPE. En lektion per vecka och deltagare.
Förkunskaper: Förstå svenska och engelska i tal och skrift.

Kursmaterial

Teori 

Textmaterial i digital form förmed-las till deltagaren med hänvisningar till artiklar, rapporter, studier och analyser med relevant innehåll i förhållande till respektive delområde enligt ovan.
Anvisningar ges av utbildningsled-   aren vad gäller studier och redo-visning i muntlig och skriftlig form.

Förutsättningar

Praktik

Utbildningen längd är cirka ett år över tid. Deltagaren anpassar utbild-ningen själv till sina egna förutsätt-ningar och bestämmer själv hur lång tid utbildningen blir.

Utbildningsledaren ger stöd och fungerar som mentor och ger råd, tips och är med och planerar.

Målsättning

Metodik

Deltagaren planerar och genomför projekt som utförs inom det företag som deltagaren är anställd. Utbildningen ska komma både deltagaren och företaget till godo.

Samarbete sker mellan utbildnings-ledaren, företaget och deltagaren för att nå utbildningens mål.

Google Certifiering

01

Google My Business

Vi är certifierade av Google:
1. Google My Business
2. Google Campaign Manager
3. Google Digital Marketing
4. Google Video Campaign Manager

02

Google Analytics

Vi är certifierade av Google:
1. Google Analytics
2. Facebook and Instagram
3. Facebook: Apps and Services
4. Google Data Studio

03

Kursledning

Utbildningsansvarig kursledning har universitetsbakgrund som forskare
och lärare på olika nivåer och inom olika organisationsmiljöer.

04

Tidigare kunder

Exempel på tidigare kunder är Siemens, Swedebank, Östergötlands Landsting, Kommunala vuxenutbild-ningar, kommuner, svenska och utländska företag, Europeiska Flyktingfonden som Nationell utvärderare.

Utbildningskostnad: 7000:- per månad (12 mån.) och deltagare,
moms tillkommer.

Vanliga frågor:

Frågorna nedan är de som vi får oftast från kunder.

Vi är en grupp erfarna och välutbildade dator-kunniga som har arbetat med datorer inom forskning på universitet, utbildat på Landsting, Kommunala vuxenskolor, Kommunal personal-
utveckling och flera företag utifrån olika behov och inom olika organisatoriska miljöer.

Du avgör själv, tillsammans med ditt företag, när du påbörjar och avslutar utbildningen.

Du får ett diplom med rubriken "Diplomerad Digital Affärsutvecklare".

Utbildningen förutsätter ett samarbete mellan deltagaren, företagsledning och utbildningsansvarig kursledare/lärare då deltagaren förutsätts genomföra de praktiska delarna inom det företag där deltagaren arbetar.
På detta sätt säkerställer vi tillsammans att företaget utvecklas i förhållande till utbildningens innehåll.

Företaget där deltagaren arbetar betalar för utbildningen. Det är därmed viktigt att företaget får stor nytta av deltagarens medverkande i utbildningen. Deltagaren blir en ny stark resurs i företaget på den marknad som företaget säljer sina produkter och tjänster.

Det företag där deltagaren arbetar tar kontakt
med oss genom vårt kontaktformulär eller per telefon enligt nedan. 

Webbexpert

Kontaktformulär

Tag kontakt

Fyll i formuläret eller tag kontakt
per e-post: info@webbexpert.nu

Se också kunders/referensers webbsidor:
www.blackpanther-ford1938.com
www.cencor-hho.com